Ondersteuning & evaluatie

Gedurende de uitvoering van de opdracht blijft Freelanders direct betrokken. We hebben regelmatig contact met zowel de opdrachtgever als de Freelander en ondersteunen waar nodig. Dit doen we om de Freelander een optimaal resultaat te laten halen, maar ook om ons eigen proces te blijven verbeteren.

Zodra een opdracht afloopt, houden wij een evaluatie; zowel met de Freelander als met de opdrachtgever. Hierin evalueren we alle partijen, inclusief onszelf.

 

“In een bepaalde fase van het project had ik behoefte aan specifieke expertise. Kennis die ik zelf niet had en die niet in de organisatie aanwezig was. Na ruggespraak met Freelanders zorgden zij voor ondersteuning vanuit het netwerk.”

Maatwerkbemiddeling voor u