Bureau ICE

"Ieder mens een eerlijke kans op ontwikkeling."

Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens een eerlijke kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom stellen we de groei van ieder individu centraal, onafhankelijk van achtergrond, afkomst en de groep waarin hij zich bevindt. Dit doen wij door valide en betrouwbare toetsinstrumenten te ontwikkelen en te zorgen voor voldoende kennis en kunde bij betrokkenen.

Om eerlijk te kunnen toetsen zijn kwalitatief goede toetsen nodig. Kwaliteit staat dan ook voorop bij Bureau ICE. Onze deskundigheid is de basis, maar we gaan praktisch te werk. Geen loze beloftes of een opgeklopt verhaal, maar helderheid in wat we doen. We nemen de bestaande situatie als uitgangspunt en denken met de opdrachtgever mee. Met verve, want enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijke eigenschappen van onze mensen.

Bureau ICE ziet veranderingen in het onderwijs als uitdaging. Op een innovatieve en creatieve manier spelen we hierop in door nieuwe, passende instrumenten te maken. We geven trainingen en advies om docenten en ander onderwijspersoneel optimaal met deze instrumenten te leren werken.