"Denkt vanuit de opdrachtgever, vertaalt dat naar een duurzame architectuur en realiseert het als een pro."

Peter

Lead java developer

INTRO

Peter is een echte software craftsman die houdt van zijn vak. Wat is er nou mooier dan samen met een team en met de gebruiker een kwalitatief hoogwaardige applicatie te ontwikkelen waar de eindgebruiker gelukkig van wordt?

De eindgebruiker staat voor Peter centraal. Dit betekent eerst goed luisteren naar de gebruiker. Waarom wil hij een bepaalde feature? Goed begrijpen wat zijn wensen zijn. Pas daarna kan er een oplossing worden voorgesteld waar de gebruiker echt gelukkig van wordt. Dit kun je niet alleen. Hiervoor heb je een team van deskundige en toegewijde, gemotiveerde mensen nodig. Zo’n team kweken hoort ook bij het vak.

Goede communicatie is daarbij erg belangrijk. Centraal hierbij staan de kenmerken focus, vertrouwen en lol.
Je kunt alleen maar regelmatig software opleveren als de software van hoge kwaliteit is. Er is een hoge mate van acceptatie testen en unit testen zodat je niet bang hoeft te zijn om stukken code te refactoren, nog beter te maken.

Peter zoekt opdrachten waarbij al deze ingrediënten aanwezig zijn of waar de bereidheid is om samen deze ingrediënten te kweken.

 

OPLEIDING & CURSUSSEN

1997 – 2017
Diverse certificaten;
– Certified Scrum Master
– Sun Certified Java Programmer 1.4
– Sun Certified Web Component Developer
– Sun Certified Business Component Developer
– Sun Certified Enterprise Architect (part 1)
– JBoss Certified Consultant for JBoss 4.x
– Senior Software Engineer

1990 – 1996
Universiteit Twente, faculteit der informatie


TECHNIEKEN & TOOLING

Programmeertalen: Java / J2EE, Swift
Web services: XML, XSD, DTD, XSLT, XPath / XQuery, SOAP, SOA, WS-BPEL, ESB, JiBX, JAXB, JAX-WS, JAX-RS, WSDL (1.x, 2.0), WS-*, REST, Integration Patterns, JBI, Oracle SOA Suite 10, BEA Aqualogic Service Bus (nu OSB), Mule ESB, ServiceMix
Methoden en technieken: Scrum (Sinds 2007), Extreme Programming (XP) (Sinds 2003), RUP (Sinds 2003), Waterval (Sinds 1997), Test Driven Development (TDD).
Webdevelopment: HTML 5, CSS 3, Javascript, Ajax (Ajax4jsf, DWR), Struts 1 en 2, Spring MVC, JSF (myFaces, tomahawk, facelets), Wicket, Seam, Angular JS, Angular2, Sass, Bootstrap
Frameworks en standaarden: Spring, Hibernate, Servlets / JSP, EJB (2.x, 3.x), JMS, JPA, Junit (3.x, 4.x), JDBC, LDAP, Mockito, Jmock, FitNesse, Cucumber
Applicatieservers: Tomcat, Jetty, Jboss, IBM WebSphere 6.1
ESB’s: Mule ESB (2,x en 3.x), ServiceMix, OSB, IBM ESB
Tools en Technieken: Design Patterns (Gang of Four, J2EE, Integration Patterns), OO / UML, Enterprise Architect, PKI (Public Key Infrastructure), Ant, Maven, Maven2, Archimate, CVS, Subversion, Rational ClearCase, Visual Source Safe, Git

WERKERVARING

Datum: nov-2016 tot heden
Opdracht: Havenbedrijf Rotterdam
Rol: Software engineer
Beschrijving: Ontwikkelen van een applicatie om het primaire bedrijfsproces te ondersteunen. Het gaat hierbij om een administratief systeem voor de gehele afhandeling van schepen vanaf het moment dat ze besluiten Rotterdam aan te doen tot het moment dat ze de haven hebben verlaten. Het systeem wordt samen met de gebruiker ontwikkeld door vijf scrum teams. Op dit moment zitten we in de transitie naar microservices / docker / angular 2.
Tooling: Java/JEE, JavaScript, HTML 5, Jboss WildFly, Spring Boot, Maven, Spring, JPA, Angular2, JAX-RS, Cucumber, AMQ

Datum: mrt-2014 tot nov-2016
Opdracht: Grote gemeente
Rol: Software engineer
Beschrijving: Deze gemeente biedt veel van haar diensten voor burgers en bedrijven online aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak voor grofvuil, aanvragen van een vergunning of parkeerkaart en het doorgeven van een verhuizing. In een enthousiast team van 6 man onderhouden we bestaande applicaties en ontwikkelen we nieuwe om de online dienstverlening van de gemeente continue te verbeteren.
Tooling: Java/JEE, JavaScript, HTML 5, Jboss 8, Hibernate/JPA, Maven, Spring, Wicket, AngularJS, JAX-RS

Datum: okt-2010 tot mrt-2014
Opdracht: Havenbedrijf rotterdam
Rol: Software engineer
Beschrijving: Ontwikkelen van een applicatie om het primaire bedrijfsproces van de havenmeester te ondersteunen. Het gaat hierbij om een
administratief systeem voor de gehele afhandeling van schepen vanaf het moment dat ze besluiten Rotterdam aan te doen tot het moment dat ze de haven hebben verlaten. Het systeem wordt samen met de gebruiker ontwikkeld door drie scrum teams.
Tooling: Java/JEE, JavaScript, HTML 5, Jboss 6, Hibernate, Maven, Spring, Wicket, EJB 3.0, AngularJS, JAX-RS, Swing, Fitnesse, IBM ESB, IBM MQ

Datum: 2000 tot okt-2010
Opdracht: Diverse opdrachtgevers
Rol: Software engineer
Beschrijving: Voor verschillende opdrachtgevers projecten uitgevoerd als Java software engineer en architect.

Referentie.

“Ik vind professionaliteit in mijn werk ontzettend belangrijk. En kan dat alleen maar zijn als de partijen waarmee ik werk net zo professioneel zijn. Bij Freelanders kan ik er van op aan dat ik op een project terecht kom waar ik mijn passie voor mijn vak elke dag kan uitoefenen. En dat alle randzaken goed geregeld zijn. Gewoon, zonder daar zelf over na te hoeven denken.”

Peter