WPG - Consolidatie ICT landschap

WPG is een groep van bekende en minder bekende merken. Bekende namen zijn o.a. Voetbal International, Vrij Nederland, Querido en Zwijsen. Stuk voor stuk sterke merken die in het recente verleden ook allemaal hun eigen koers bepaalde. Om synergie te bewerkstelligen tussen deze merken wil WPG o.a. op het onderdeel ICT een consolidatie doorvoeren. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde infrastructuur kunnen kosten worden bespaard, ontstaan betere mogelijkheden om rijke profielen van de klant op te bouwen en ontstaat er een vertrekpunt om nieuwe (digitale) producten te ontwikkelen.

Betrokkenheid Freelanders

Freelanders heeft de consolidatie van ICT platformen begeleid. Door het leveren van een project manager, die met de verschillende leveranciers en mensen binnen de eigen ICT organisatie een roadmap heeft opgesteld, afspraken heeft gemaakt met alle partijen en vervolgens heeft toegezien op de uitvoering. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de infrastructuur van WPG toekomstbestendig is.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Freelanders? Stuur ons een Whatsapp bericht!

Terug naar overzicht