TIAS - Selectie digitale leeromgeving

Vanuit de strategische visie op leren van TIAS een nieuwe electronische leeromgeving selecteren

TIAS, een initiatief van de Universiteit van Tilburg en de TUE, is één van de leidende business schools in Nederland. Om die positie te behouden en verder uit te bouwen heeft TIAS een strategische visie op leren ontwikkeld. In deze strategische visie is ook ruimte voor nieuwe concepten als blended learning, “flip the classroom”, gamification, life long learning and meer gepersonaliseerde vormen van leren op basis van analytics. Om deze nieuwe concepten te kunnen vorm geven, is TIAS tot de conclusie gekomen dat er behoefte is aan een nieuw, modern LMS (Learning Management Systeem) wat deze processen kan ondersteunen.

TIAS is niet gebonden aan aanbestedingsregels. Dat geeft een stuk vrijheid in het selectieproces.

 

Betrokkenheid Freelanders

Freelanders levert de adviseur, die het hele voortraject opzet en begeleidt. De adviseur ontwerpt een uniek RFI-RFP proces met daarin opgenomen de principes van scrum. Door enerzijds heel expliciet alle stakeholders te betrekken in het hele proces, inclusief ‘externe’ groepen als alumni en studenten. Door uiteraard een Product Owner aan te wijzen die deze belangen goed vertegenwoordigt. Maar anderzijds ook de (LMS) leveranciers daarin te betrekken. Door een proof of concept fase in te richten waarin de verschillende leveranciers op basis van zeer korte iteraties en snelle feedback van stakeholders en Product Owner kunnen laten zien waar hun oplossing én achterliggende organisatie toe in staat is. Op deze manier krijgt TIAS een veel completer beeld van het te kiezen alternatief. Maar nog belangrijker, door alle stakeholders zo expliciet te betrekken in alle fasen van het proces is de acceptatie door de organisatie uiteindelijk veel groter. Bij de implementatie zal deze aanpak ook voordelen opleveren, met name als het gaat om het selecteren en implementeren van de juiste functionaliteiten.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Freelanders? Stuur ons een Whatsapp bericht!

Terug naar overzicht