Freelanders is een netwerk van de beste ICT professionals in “digital product development”. Daarbij hebben we een focus op rollen die binnen agile/scrum teams te vinden zijn; developers, analisten en testers. Waar nodig aangevuld met een product owner.

 

 

We kennen elke Freelander. We weten wat ze kunnen en wat ze willen. We selecteren zorgvuldig. Freelanders zijn ambitieus, willen succesvol zijn.

Het Freelanders netwerk faciliteert. Naar een nieuwe opdracht. Naar het delen van kennis met elkaar. Naar het uitbouwen van elkaars netwerk. Naar het kunnen opereren in Teams. Het Freelanders netwerk versterkt de freelancer en omgekeerd.