De visie

van Freelanders

De wereld verandert, steeds sneller en steeds ingrijpender. In deze agile wereld moeten organisaties zich continue aanpassen aan de nieuwe realiteit. Organisaties, die van nature waren ingesteld op het aansturen van mensen, die zo efficiënt mogelijk vastgestelde processen dienden uit te voeren. Dat is voorbij.

De organisatie in beweging

Organisaties zijn, net als de wereld om ons heen, bezig met een continue veranderproces. In dit proces worden mensen geacht zelfstandiger en creatiever om te gaan met problemen. Daarnaast vindt er een aardverschuiving plaats in alle organisaties richting ICT. 

De (Zelfstandig) Professional

Historisch gezien is de mens altijd bezig geweest, en nog steeds bezig, zich vrij te vechten. De mens streeft naar onafhankelijkheid op alle mogelijke fronten. Ook de maatschappij en de arbeidsmarkt worden steeds individualistischer en flexibeler.

Dienstverbanden worden korter en met name de markt van de Zelfstandig Professionals groeit explosief. ZP’ers hebben de ultieme autonomie gekozen; zij kunnen helemaal zelf beslissen wat ze doen, voor wie ze dat doen en idealiter met wie ze dat doen. Hoewel die laatste factor zeker niet altijd opgaat.

Freelanders

Freelanders is een commercieel gedreven netwerk, dat mensen en organisaties in staat wil stellen het maximale uit zichzelf te halen. Door de juiste mensen te bieden voor het oplossen van complexe, strategische problemen.

Door freelancers een netwerk te bieden wat zoveel mogelijk aanvullend is in zaken die een ZP’er vaak als missend ervaart. Denk aan het verwerven van uitdagende opdrachten, het ontwikkelen van nieuwe competenties, het samen werken aan vakmanschap, het opbouwen van sociale contacten en het opbouwen van vaste (scrum) teams, wat de mate van autonomie naar een hoger niveau tilt.